جزوه آیین دادرسی مدنی 2

جزوه آیین دادرسی مدنی 2

توضیح کوتاه

جزوه آیین دادرسی مدنی 2 ، در 34 صفحه با فرمت PDF.

توضیح کامل

فهرست مطالب :


دادخواست
مفهوم دادخواست
اصطلاحات مشابه دادخواست
درخواست
تقاضا
شرایط دادخواست
شرایطی که ضمانت اجرای آنها توقیف دادخواست است
تعهدات یا جهات دیگر استحقاق خواهان
ادله و وسایل اثبات دعوا
پیوستهای دادخواست
تعداد نسخ دادخواست و سبب سمتهای آن
پرداخت هزینه دادرسی
اقسام هزینه ی دادرسی
هزینه دادرسی دعاوی مالی
موارد معافیت از پرداخت هزینه دادرسی
جریان دادخواست تا جلسه دادرسی
تکایف دفتر کل
تکلیف دفتر شعبه ی مرجوع علیه
تکلیف دادگاه در فروض مختلف
دستور تعیین وقت و ابلاغ
مواعد
مواعد قانونی
مواعد قضایی
ابلاغ و آثار دادخواست
مفهوم ابلاغ
اهمیت ابلاغ
برگه ای مشمول مقررات
انواع ابلاغ
محل ابلاغ برگها
ضمانت اجرای مقررات ابلاغ
آثار دادخواست نسبت به دادگاه
آثار دادخواست نسبت به اصحاب دعوا
اظهار نامه
دادرسی
مفهوم جلسه دادرسی
اقسام جلسه دادرسی
اصطلاحات و مفاهیم مشابه جلسه دادرسی
تشریفات تعیین و تشکیل جلسه دادرسی و جریان آن
تشریفات تعیین جلسه دادرسی
تشریفات تشکیل جلسه دادرسی
جریان جلسه دادرسی
حقوق اصحاب دعوا در اولین جلسه دادرسی
حقوق خواهان در اولین جلسه دادرسی
حقوق خوانده در اولین جلسه دادرسی
تکلیف خواهان به ارائه اصول مستندات و ضمانت اجرای آن
تکلیف خوانده به ارائه اصول مستندات ضمانت اجرای آن
تکلیف اصحاب دعوا در اعلام وجود دعوای مرتبط
تجدید جلسه به مفهوم اعم و موارد آن
تجدید جلسه 
تجدید جلسه به مفهوم اعم
اصطلاحات مشابه تجدید جلسه 
موارد تجدید جلسه به مفهوم اعم
تجدید جلسه به مفهوم اخص و موارد آن
موارد تجدید آن
تاخیر جلسه و موارد آن
تفاوت بین آثار تجدید جلسه به  مفهوم اخص تاخیر جلسه و تغییر وقت دادرسی
توقیف و ختم دادرسی
ختم دادرسی و آثار اعلام آن
ختم دادرسی و اصطلاحات مشابه
آثار اعلام ختم دادرسی
تمایز اعمال و وجه آن
معیار حکم
شیوه ی تنظیم و نگارش حکم
ابلاغ حکم
تصحیح حکم
آثار حکم
دسته بندی احکام
حکم لازم الاجرا و غیر لازم الاجرا
قرار ها
معیار قرار و انواع آن
معیار قرار 
انواع قرار 
شیوه تنظیم قرار های اعدادی
آثار قرارهای اعدادی
قرارهای قاطع دعوا
انواع قرارهای قاطع دعوا
شیوه ی تنظیم و ابلاغ قرارهای قاطع دعوا
سایر قرارها
اعمال حبسی
معیار 
انواع تصمیمات حبسی
امر یا دستورهای اداری دادگاه
گزارش اصلاحی
آثار گزارش اصلاحی
سایر اعمال دادگاه ها
طرق شکایت از آراء
طرق عادی شکایت از آراء
آرای قابل واخواهی 
احکام غیابی و قابلیت تجدید نظر
اصحاب دعوا و مهلت واخواهی
آثار واخواهی
اجرای حکم غیابی
اثر تعلیقی و توصیف حکم
آیین دادرسی واخواهی و صدور رای
آیین دادرسی
حقوق و تکالیف واخوانده
تجدید نظر
احکام و قرارهای قابل تجدید نظر
آرای غیر قابل تجدید نظر
اصحاب دعوای تجدید نظر
مهلت تجدید نظر و ضمانت اجرای آن
جهات و آثار تجدید نظر
آیین دادرسی تجدید نظر
درخواست تجدید نظر
رسیدگی دادگاه تجدید نظر
طرح فوق العاده شکایت از آراء
فرجام
آراء غیرقابل فرجام
مهلت فرجام اصل
آثار فرجام
آیین فرجام خواهی و رسیدگی
موارد نقض رای فرجام خواسته
تصمیمات دیوان عالی کشور
اعاده دادرسی
شرایط پذیرش اعاده دادرسی
جهات اعاده دادرسی
انواع اعاده دادرسی
آثار اعاده دادرسی
اعتراض شخص ثالث


قیمت : 12900 تومان


کلمات کلیدی


دانلود جزوه آیین دادرسی مدنی 2

جزوه آیین دادرسی مدنی 2

دانلود رایگان جزوه آیین دادرسی مدنی 2

آیین دادرسی مدنی 2

جزوه آیین دادرسی

جزوه رایگان آیین دادرسی مدنی 2

جزوه آیین دادرسی مدنی

دیدگاه خود را بنویسید !

متن دیدگاه:

کد امنیتی
تصویر امنیتی
اطلاعات بیشتر
قیمت :12900 تومان

پرداخت با کلیه کارت های بانکی امکانپذیر است.

تعداد صفحه 34
فرمت اصلی pdf
تعداد بازدید 25
حجم 1/2 مگابایت
دسته جزوه