جزوه حقوق مدنی 3

جزوه حقوق مدنی 3

توضیح کوتاه

جزوه حقوق مدنی 3 ، در 77 صفحه با فرمت PDF.

توضیح کامل

فهرست مطالب :


مقدمه
عقود
فرق بین عقد و ایقاع
تعهدات
موضوع 
طرف تعهد
رابطه حقوقی
ارکان تعهد
معاملات
الزامات
رابطه و فرق بین تعهد و حق دینی
فصل اول : اقسام عقد
عقد لازم و عقد جایز
عقد خیاری
عقد منجّز و عقد معلّق
تقسیمات دیگر عقود
عقود دو تعهدی و عقود یک تعهدی
عقود معوض و غیرمعوض )مجانی(
تفاوت عقد دو تعهدی و معوض
فرق بین عقد معوض و عقدی)غیر معوض( که در آن شرط عوض شده
قراردادهای تجارتی و غیر تجارتی
عقود معین و غیرمعین
عقود تملیکی و عهدی
عقود اذنی و عهدی
عقود مغابنه و مسامحه
عقود رضایی و تشریفاتی
فصل دوم :اصل حاکمیت اداره
مبحث اول: نتایج اصل حاکمیّت اراده در حقوق موضوعه
مبحث دوم: حدود اصل حاکم یت ا ا رده - نظم قانونی
نظم عمومی
نظم عمومی حمایتی )اجتماعی(
نظم عمومی ارشادی یا رهبری شده
اخلاق حسنه
فصل سوم : شرایط اساسی صحت معامله
فرق بین معامله ی باطل و معامله ی غیرنافذ
مبحث اول: قصد و رضای طرفین
رضای معاملی
بند اول: وجود و اظهار اراده
فرق بین ایجاب و دعوت به مذاکره
رجوع از ایجاب
حجر یا فوت ایجاب کننده
بند دوم: توافق اراده طرفین
بند سوم: نمایندگی در قصد انشاء
اقسام نمایندگی
اثر قراردادی که به نمایندگی واقع شود
فواید نمایندگی
بند چهارم: عیوب اراده
شرایط اکراه
مبحث دوم: اهلیت
بند اول : تعریف و اقسام
بند دوم : شرایط اهلیت
بند سوم: معاملات محجورین
مبحث سوم: مورد معامله
بند اول : م ورد معامله باید مالیت داشته باشد
بند دوم: مورد معامله باید متضمن منفعت عقلایی باشد
بند سوم: مورد معامله باید دارای منفعت مشروع باشد
مصادیق مورد معامله نامشروع
بند چهارم: مورد معامله باید معین و معلوم باشد
بند پنجم: مورد معامله باید مقدور باشد
مبحث چهارم: جهت معامله
بند اول: جهت نامشروع
بند دوم: معامله به قصد فرار از دین
شرایط تحقق معامله به قصد فرار از دین
ضمانت اجرا
فصل چهارم : آثار عقد
مبحث اول: اثر عقد بین متعاملین
اصل اجباری بودن قرارداد
بند اوّل : اجباری بودن قرارداد برای طرفین
عرف و عادت
قوانین تفسیری یا تعویضی
بند دوم: اجباری بودن قرارداد برای قاض ی - تفسیر قرارداد
بند سوم: تجدید نظر در قرارداد
مبحث دوم: اثر عقد نسبت به اشخاص ثالث
بند اول : اصل نسبی بودن قرارداد
قابل استناد بودن قرارداد در برابر اشخاص ثالث
بند دوم: استثنائات اصل نسبی بودن قرارداد
آثار تعهد به نفع شخص ثالث
ماهیت حقوقی تعهد به نفع شخص ثالث
عدم نفوذ معامله فضولی و مبنای حقوقی آن
رابطه مالک و اصیل
رابطه ی اصیل و فضول
رابطه مالک و فضول
فصل پنجم : شرط ضمن عقد
شرط در حقوق مدنی
مبحث اوّل: شروط باطل )مهم(
بند اوّل: شروطی که باطل است ولی مبطل عقد نیست
بند دوم: شروطی که باطل و موجب بطلان عقد است
مبحث دوم: شروط صحیح و احکام آن ها
بند اوّل: شرط صفت
بند دوم: شرط نتیجه
بند سوم: شرط فعل
تخلّف از شرط
شرط دادن رهن یا ضامن
اسقاط شرط
فصل ششم : عدم اجرای تعهد و آثار آن
مبحث اول : اجرای اجباری تعهد
بند اول: مورد تعهد انتقال یا تسلیم مال است
بند دوم: مورد تعهد انجام کار است
بند سوم: مورد تعهد خودداری از انجام کار است
مبحث دوم: جبران خسارت ناش ی از عدم اجرای تعهد
بند اول : انقضا موعد
بند دوم: تحقق ضرر
وجه التزام
اقسام ضرر
ضرر مادی و معنوی
حدود ضرر قابل جبران
بند سوم: عدم اجرای تعهد ناش ی از علت خارجی نباشد
بند چهارم: جبران خسارت به موجب قرارداد یا عرف یا قانون لازم باشد
مبحث سوم: عدم اجرای تعهدی که موضوع آن وجه نقد است
بند اول : اجرای اجباری تعهد همیشه امکان پذیر است
بند دوم: خسارت تاخیر تادیه ی وجه نقد تابع مقررات خاص ی است
فصل هفتم : سقوط تعهدات
مبحث اوّل: وفای به عهد
بند اوّل: کلیّات
ایفای تعهد طبیعی
بند دوم: تادیه کننده
بند سوم: شخص ی که دین باید به او تادیه شود
بند چهارم: مورد تادیه
بند پنجم: زمان و مکان و هزینه تادیه
مبحث دوم: اقاله
مبحث سوم: ابراء
مبحث چهارم: تبدیل تعهد
بند اوّل: اقسام تبدیل تعهد
بند دوم: اثر تبدیل عهد
مبحث پنجم: تهاتر
بند اوّل: تهاتر قهری
بند دوم: تهاتر قراردادی
بند سوم: تهاتر قضایی
مبحث ششم: مالکیّت مافی الذمه
مبحث هفتم: فسخ )خیارات(
بند اوّل: خیارات مشترک
شرایط خیار عیب
مطالبه اَرش
مواردی که مشتری فقط می تواتد ارش بگیرد.
تبری از عیوب
فرق تدلیس و عیب
اسقاط خیار تعذر تسلیم
بند دوم: قواعد عمومی خیارات
نمونه سوالات پیام نور

 

بخشی از متن پاورپوینت :


عقود 

عقود جمع عقد است. عقد در لغت بستن و گره زدن را گویند و در اصطلاح حقوقی، طبق ماده ی ۱۸۳ قانون مدنی، چنین تعریف شده است: "عقد عبارت است از اینکه یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد بر امری نمایند و مورد قبول آنها باشد."


قیمت : 23900 تومان


کلمات کلیدی


دانلود جزوه حقوق مدنی 3

جزوه حقوق مدنی 3

حقوق مدنی 3

جزوه حقوق مدنی

جزوه رایگان حقوق مدنی 3

حقوق مدنی

مقاله حقوق مدنی

جزوه حقوق مدنی 3 دانشگاه غیر انتفاعی

جزوه حقوق مدنی 3 دانشگاه پیام نور

جزوه حقوق مدنی 3 دانشگاه آزاد

دیدگاه خود را بنویسید !

متن دیدگاه:

کد امنیتی
تصویر امنیتی
اطلاعات بیشتر
قیمت :23900 تومان

پرداخت با کلیه کارت های بانکی امکانپذیر است.

تعداد صفحه 77
فرمت اصلی pdf
تعداد بازدید 42
حجم 2/2 مگابایت
دسته جزوه