جزوه روانشناسی شخصیت

جزوه روانشناسی شخصیت

توضیح کوتاه

جزوه روانشناسی شخصیت ، در 165 صفحه با فرمت PDF.

توضیح کامل

فهرست مطالب :


شخصیت از نظر ریشه
شخصیت در زبان عامه
تعریف شخصیت
عوامل بوجود آورنده شخصیت
نخستین سنگ بنای شخصیت
تعریف کروموزم و ژن
تعداد کروموزمھای بدن
ژنھا و انتقال صفات
سندرم دان یا منگولیسم
تغییرات محیطی و انتقال صفات
دستگاه عصبی وانواع شخصیت
دستگاه عصبی وانواع شخصیت از دیدگاه پائولف 
ھورمونھا وشخصیت
تعریف غدد درون ریز و انواع آن
غده ھیپوفیز
ھورمون رشد
محیط
رشد شخصیت و مراحل آن
دوره شیر خوارگی
ریشھ واکنشھای اجتماعی
مدل یاد گیری اجتماعی
وابستگی
ریشه ھای وابستگی فرزند به مادر
نخستین سنگ بنای رشد شخصیت از دید فرگوسن
تحقیقات شیفر و امرسون
نتایج تحقیقات شیفر وامرسون
رفتار ھای اکتشافی
تعریف اضطراب
ریشه ھای اضطراب
اضطراب از دید باولبی
آغاز پاسخگویی
رابطه رشد زبان و توجه والدین
الگوھای فرزند پروری واجتماعی شدن کودک
مقایسه شیوه ھای قدیمی فرزند پروری
تمایز بین نگرش فرزند پروری وعمل فرزند پروری
دوره پیش دبستانی (کودکی اول)
نظریه ژان پیاژه در باره بازی
زبان آموزی در دوره پیش دبستانی
فرایندھای اصلی در رشد شخصیت کودک در دوره پیش دبستانی
نقش ساختار خانواده در رشد شخصیت
ردیف تولد
تفاوتھای جنسی ورشد شخصیت
عدم حضور پد رو شاغل بودن مادر
دوره دبستانی( کودکی میانه)
دوره نھفتگی
مدرسه به عنوان یک عامل اجتماعی کردن
دوران بلوغ
رشد بدنی در دوران بلوغ
تغییرات روانی در دوران بلوغ
وجوه مشخصه شخصیت جوان در دوران بلوغ
تاریخچه نظریه ھای شخصیت
نظریه فروید
سطح اول خود آگاه
سطح دوم نیمه آگاه
سطح سوم نا آگاه
ساختار شخصیت از نظر فروید
رشد روانی جنسی از نظر فروید
دوره کودکی
مرحله دھانی(از تولدتا 18 ماھگی)
دوره کودکی
مرحله مقعدی(از 18 ماھگی تا 4 سالگی)
دوره کودکی4سالگی) - مرحله تناسلی( 6
دوره پنھانی یا کمون
دوره جنسی یا شھوی
رشد شخصیت ومکانیسم دفاعی
واپس زنی
مکانیسم جابجایی
مکانیسم والایش یا تصعید
برون فکنی یا فرا فکنی
درون فکنی
ھمانند سازی
بازگشت یا سیر قھقرایی
تثبیت
انکار
دلیل تراشی
تبدیل یا ھیستری
جبران
نظریه تحلیلی یونگ
اساس نظریه یونگ
ساختار شخصیت از نظر بونگ
من یا خود
ناھشیاری فردی
ناھشیار جمعی
پرسونا یا نقاب
سایه
آنیما یا آنیموس
خود
تیپ ھای شخصیتی در نظریه یونگ
درونگرایی
برونگرایی
کارکرد شخصیت آدمی از نظر یونگ
انتقاد از نظریھ یونگ
آدلر وروانشناسی فردی
ویژگیھای نظریه آدلر
اصل حقارت
اصل برتری جویی
خود آگاھی
علاقه اجتماعی
غایت و ھدف زندگی
خود خلاق
نقد نظریه روانشناسی فرد آدلر
نظری ھای شناختی
جورج کلی ونظریه سازھای شخصی
سازه
اصول موضوعه بنیادی واصلھای تبعی
اصل موضوع بنیادی
اصل تبعی ساختمانی
اصل تبعی فردیت
اصل تبعی سازمان
اصل تبعی دوگانگی
اصل تبعی انتخاب
اصل تبعی تجربه
اصل تبعی نوسان
اصل تبعی خورد کردن
اصل تبعی اشتراک
نظریه ھای تیپ شناسی شخصیت
ویژگیھای سوداوی مزاجھا
ویژگیھای صفراوی مزاجھا
ویژگیھای بلغمی مزاجھا
ویژگیھای دموی مزاجھا
طبقه بندی کرچمر
توصیف کرچمر از فربه تنان-ادواری خوی
توصیف کرچمر از لاغر تنان-اسکزوئید خویان
توصیف کرچمر از سنخ پھلوانی-صرع واره
طبقه بندی شلدون
نظریه ھای تحلیل عاملی
نظریه کاتل درباره شخصیت
ویژگی یا صفت
تعریف صفات طبقه بندی اول
تعریف طبقه بندی دوم
تعریف طبقه بندی سوم صفات رو ساختی
صفات پایه
پویش یا ارگ
تعریف ارگ
متا ارگ
خود وخودآگاھی
معادله تشخیصی
نظریه آیزنک
جنبه ھای توضیحی شخصیت
جنبه ھای علی شخصیت
نظریه ھای کوچک یا نوار باریک مکان کنترل
مکان کنترل بیرونی
مکان کنترل درونی
نظریه ھای کوچک یا نوار باریک شخصیت مایکاولی
نظریه ھای کوچک یا نوار باریک شخصیت نوع A
نظریه ھای کوچک یا نوار باریک یا اقتدار طلب شخصیت نوع F
نظریه ھای بشر دوستانه(انسان گرایانھ)
نظریه آبراھام مزلو
سلسله مراتب نیازھای مزلو
افراد خود شکوفا
ویژگیھای افراد خود شکوفا
اختلالات شخصیت
عمده ترین اختلالات شخصیت
شخصیت نافعال- پرخاشگر
شخصیت ناکارآور
شخصیت ھیستر یایی
شخصیت ادواری خوی
شخصیت اسکیزوئیدی
شخصیت ضعیف
شخصیت پارانویایی
شخصیت وسواسی فکری –عملی
شخصیت انفجاری
شخصیت ضد اجتماعی

 

بخشی از متن پاورپوینت :


شخصیت از نظر ریشه

کلمه شخصیت که برابر معادل کلمه personality انگلیسی یا personalite فرانسه است.در حقیقت از ریشه لاتین persona گرفته شده که به معنی نقاب یا ماسکی  است که در یونان قدیم بازیگران تئاتر بر چهره می گذاشتند.


قیمت : 29900 تومان


کلمات کلیدی


دانلود جزوه روانشناسی شخصیت

جزوه روانشناسی شخصیت

روانشناسی شخصیت

بررسی روانشناسی شخصیت

دانلود رایگان جزوه روانشناسی شخصیت

جزوه رایگان روانشناسی شخصیت

تحلیل روانشناسی شخصیت

دیدگاه خود را بنویسید !

متن دیدگاه:

کد امنیتی
تصویر امنیتی
اطلاعات بیشتر
قیمت :29900 تومان

پرداخت با کلیه کارت های بانکی امکانپذیر است.

تعداد صفحه 165
فرمت اصلی pdf
تعداد بازدید 35
حجم 1014/2 کیلوبایت
دسته جزوه